DISCLAIMER

Deze website is een publicatie van GRAPHX 66, grafisch ontwerp, webdesign en communicatie.

Kamer van Koophandel: 17186590

 

Copyright:

©2006-heden GRAPHX 66

Alle getoonde ontwerpen zijn gemaakt door en eigendom van GRAPHX 66. Tenzij expliciet en schriftelijk anders bepaald door GRAPHX 66, gelden de volgende bepalingen:

  • Alle rechten (daarbij inbegrepen alle (intellectuele) eigendomsrechten, distributierechten, auteursrechten, reproductierechten en gebruiksrechten) op het door GRAPHX 66, grafisch ontwerp en webdesign en/of Monique van Helden geproduceerde en geleverde werk (materialen, half- en eindproducten, deelproducten, onderdelen en broncodes) zijn en blijven in het bezit en eigendom van GRAPHX 66.
  • Rechten gaan niet automatisch over door oplevering van het werk, afsluiting van de opdracht, houderschap of algemene voorwaarden van anderen.
  • Het maken of bezitten van directe en indirecte kopiën (waaronder screen shots) van het werk, om welke reden en in welke vorm dan ook (in (electronische) archieven, bestanden, etc., m.u.v. de webbrowser cache gedurende het bezoek aan deze website) is niet toegestaan.

In de algemene voorwaarden vindt u meer informatie over copyright mbt logo ontwerp.